Lijst Schenk
Trots op Teylingen

STEMWIJZER

Hieronder vindt u de antwoorden die wij hebben ingevuld op de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Teylingen in maart 2022.

Wonen

1. We moeten eerst meer koop- en huurwoningen in het sociale segment bouwen.

EENS - De prijzen op de huizenmarkt zijn te hoog. Wij willen het ook voor de starters en lagere inkomens mogelijk maken om in Teylingen te (blijven) wonen. Hierom moet een huis weer betaalbaar worden. Sociale koop en huur is daarvoor een goede oplossing.


2. De woonlasten (OZB) in Teylingen zijn laag. Dat willen we graag zo houden.

EENS - Het kopen van een woning moet op alle gebieden gestimuleerd worden en niet tegengehouden worden door te hoge onroerendezaakbelasting (OZB). Eigen woningbezit moet iets zijn om langzaam naartoe te willen groeien, zonder beperkingen.


3. In Teylingen is bouwgrond schaars. Ook op bollengrond moet gebouwd kunnen worden.

ONEENS - De bollenvelden zijn iets waar we trots op zijn en waar we als gemeente om bekend staan. Wanneer we hierop zouden bouwen, verliezen we ons historische karakter. Daarnaast onteigenen we hiermee de grond van onze boeren, wat zeer onwenselijk is.


4. Hoogbouw is onvermijdelijk om het woningtekort in Teylingen aan te pakken.

ONEENS - Met hoogbouw verliezen we het karakter van onze dorpen en het zorgt daarnaast voor een gemis van het buurtgevoel. Met een aantal appartementencomplexen is niks mis, maar we moeten niet overdrijven en deze niet té hoog maken.


5. De parkeernorm moet omlaag, zodat meer ruimte overblijft voor wonen en groen.

ONEENS - De gemeente Teylingen kent weinig grote parkeerplaatsen, dus dat dit extra woonruimte in de weg zit is niet waar. Daarnaast moeten mensen gewoon hun auto kwijt kunnen, wat een goede parkeernorm dus belangrijk maakt.


Bereikbaarheid

1. Er moeten meer fietsstraten komen, waarbij de auto ‘te gast’ is.

ONEENS - Meer fietspaden stimuleren het gebruik van de fiets. Daarnaast leven we in een mooie omgeving, wat goed te combineren valt met fietsroutes. Het is echter onnodig om autogebruikers te pesten en wegen autoluw te maken, met uitzondering van de centra.


2. Een parkeergarage in het centrum van Sassenheim is overbodig.

EENS - Er is geen parkeergarage in het centrum van Sassenheim nodig. Er is al genoeg parkeergelegenheid en het zou daarom niet slim zijn veel geld te investeren in een project dat helemaal geen noodzaak heeft.


3. De gemeente moet investeren in meer bushaltes.

EENS - In een gemeente zoals Teylingen moeten we over een uitstekende verkeersinfrastructuur beschikken. Daar valt ook het openbaar vervoer onder. Het moet zowel per auto, fiets, trein en bus als lopend mogelijk zijn om overal snel te komen.


4. Het verkeer over de Van Pallandtlaan in Sassenheim moet aanzienlijk verminderd worden.

ONEENS - De Van Pallandtlaan sluit aan op de A44 en is daarmee een belangrijke autoweg. Automobilisten pesten door hen om te laten rijden is onwenselijk. Om de veiligheid rond deze weg te vergroten moet er aandacht besteed worden aan betere oversteekplaatsen.


5. Doorgaand vrachtverkeer moet voortaan worden omgeleid.

EENS - Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk punt en vrachtverkeer zorgt nu eenmaal eerder voor onveilige situaties. Met de vele fietsende kinderen in Teylingen zien wij dit dan ook liever omgeleid worden, vooral in de centra.


Leefbaarheid

1. In wijken horen (kleinschalige) winkelvoorzieningen thuis.

EENS - Kleinschalige winkelvoorzieningen in wijken zorgen voor een gezellige sfeer en meer sociaal contact tussen buurtbewoners. Het maakt onze gemeente daarnaast aantrekkelijk en stimuleert de kwaliteit van wonen en leven.


2. In Teylingen komen openbare toiletvoorzieningen in de dorpscentra.

ONEENS - Openbare toiletvoorzieningen zijn zeer onnodig in Teylingen. Het ziet er lelijk uit en is onhygiënisch. Daarnaast is het altijd wel mogelijk om bij één van onze ondernemers of winkeliers te toiletteren.


3. Recreatieve ondernemers moeten kunnen groeien in Teylingen.

EENS - Teylingen moet een plek zijn die bloeit van het ondernemerschap. Wij willen onze lokale ondernemers alle ruimte geven om mooie successen te behalen, want zij zijn het kloppend hart van onze gemeente.


4. Om de veiligheid te vergroten moeten BOA’s moeten meer middelen tot hun beschikking krijgen, zoals een wapenstok of pepperspray.

ONEENS - Teylingen is een veilige gemeente, waar wanneer er een misdrijf gepleegd wordt de politie snel ter plaatse kan zijn. BOA's zijn er om de kleinere misdrijven op te lossen, waarbij een wapenstok en pepperspray onnodig zijn.


5. Er moet een actief programma komen om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten.

EENS - Biodiversiteit leidt tot een beter leefklimaat, frissere lucht en betere oogst. Daarnaast maakt het onze leefomgeving mooier en gevarieerder. Dat draagt weer bij aan de kwaliteit van leven, wat op een zo hoog mogelijk niveau moet zijn.


Duurzaamheid

1. Huiseigenaren die hun woning verduurzamen krijgen een 'groene' heffingskorting op de OZB.

ONEENS - Iedereen heeft het recht zijn of haar woning te verduurzamen, maar hier hoeft geen beloning op te staan. Mensen moet zelf kunnen kiezen in wat voor woning zij willen wonen en wat voor soort energie zij bijvoorbeeld het liefst gebruiken.


2. Teylingen moet regionaal koploper worden in het oppakken van de energietransitie.

ONEENS - De energietransitie zal geen enkel meetbaar effect hebben op het klimaat. Wij focussen ons liever op het behoud van de natuur. Daarnaast gaat het ons enorm veel geld kosten, wat we veel beter aan andere dingen kunnen uitgeven.


3. Als we klimaatadaptatie serieus willen nemen, moet er een nieuw bos in Teylingen komen.

ONEENS - Er moet altijd genoeg groen, waaronder bomen, aanwezig zijn voor het opnemen van CO2 en voor een mooie omgeving. Een heel nieuw bos is echter niet nodig en daarnaast zonde van de kostbare ruimte.


4. Afvalscheiden moet een meer dwingender karakter krijgen.

ONEENS - Het is logisch dat bewoners hun afval minder streng scheiden wanneer dit slechts één keer per twee weken wordt opgehaald. Wanneer we wekelijks de afval ophalen, worden mensen ook getriggerd hun afval beter te scheiden.


5. Alle sociale huurwoningen gaan naar minimaal energie label B, ook als dat de gemeente geld kost.

ONEENS - Er gaat te veel geld naar alles zo duurzaam mogelijk willen doen. Daarnaast is dat ook helemaal niet aantoonbaar beter. Dit geld gebruiken wij liever om bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen te verlagen, om de welvaart te laten groeien.


Gezondheid

1. De gemeente moet zelf meer investeren in de thuiszorg (Wmo).

EENS - We moeten er als gemeente voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de maximale verantwoordelijk dragen voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Meer investeren in de Wmo is een plicht.


2. De drempel voor instroom jeugdzorg moet omhoog.

ONEENS - De wachtrijen voor de jeugdzorg zijn lang, maar de drempel verhogen is daarvoor geen oplossing. Er moet meer geld geïnvesteerd worden in de zorg, zodat iedereen die het nodig heeft geholpen kan worden. De zorg moet toegankelijk én betaalbaar blijven.


3. Er moeten meer sporthallen komen.

EENS - Sport verbindt, brengt mensen samen en bevordert daarmee de sociale cohesie. Wij juichen dan ook alles toe wat sport(accomodaties) in onze dorpen maar naar een hoger en beter niveau kan tillen.


4. Er moet een eigen risico komen voor de jeugdzorg.

ONEENS - Een eigen bijdrage vormt altijd een drempel om tijdig hulp te zoeken, terwijl kinderen recht hebben op onze maximale hulp en zorg. Het is schandalig dat het nieuwe kabinet een eigen risico op de jeugdzorg wil gaan invoeren.


5. Er is een ombudsman nodig die inwoners helpt om de zorg te krijgen waar ze recht op hebben.

EENS - De zorg is misschien wel de belangrijkste zaak binnen onze samenleving. Dat is tijdens de coronacrisis ook heel duidelijk geworden. Mensen hebben recht op maximale zorg en het is erg fijn wanneer een ombudsman ze hierbij kan helpen.


Participatie

1. Inwoners moeten zelf kunnen beslissen over de inrichting van hun wijk.

EENS - Bij de inrichting van wijken moeten de inwoners, die de wijk bovendien het best kennen, in een actieve rol betrokken worden. De gemeente moet zich hierin solidair opstellen en ervoor zorgen dat er aan de wensen van inwoners voldaan kan worden.


2. Bij participatie blijft het de gemeenteraad die beslist.

EENS - Wij zijn groot voorstander van een zo eerlijk mogelijke democratie. Echter moet het wel altijd de gemeenteraad zijn die het laatste woord heeft. Hierin wordt elke vorm van burgelijke participatie wel maximaal meegenomen, want het volk is de baas.


3. Participatie vooraf vervangt inspraak achteraf.

EENS - Inspraak achteraf is te laat. Het kan op die manier voor komen dat er reeds een ongewenste beslissing gevallen is. Met participatie vooraf laten we onze democratie zijn werk optimaal doen, bijvoorbeeld via referenda.


4. Om actief contact met de samenleving te onderhouden, zijn meer ambtenaren nodig.

ONEENS - Er zijn genoeg ambtenaren en dus hoeven er niet meer bij te komen. Wel moeten we ervoor zorgen dat deze ambtenaren toegankelijker en oplossingsgerichter worden. Op die manier blijft het actief contact met de samenleving onderhouden.


5. Inwoners en organisaties moeten meer worden betrokken bij regionaal beleid.

EENS - Wij willen een zo eerlijk mogelijke democratie en zijn daarom voorstander van referenda bij grote beslissingen. Ook bij minder ingrijpende zaken moeten betrokkenen gehoord worden. Op die manier blijft de gemeenteraad de inwoner vertegenwoordigen.